Chính sách bảo mật

TripApollo biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với Khách hàng, vì vậy TripApollo cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Khách hàng.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức TripApollo thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của TripApollo. Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của TripApollo có nghĩa là Khách hàng hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. TripApollo có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên trang web của TripApollo, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

 1. Thông tin TripApollo cần Khách hàng cung cấp

  Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm phần mềm của TripApollo, Khách hàng cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin TripApollo cần Khách hàng cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Khách hàng:

  • Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ
  • Họ tên người đại diện, email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn.
  • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Khách hàng xem, thời gian Khách hàng viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.
 2. TripApollo bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của Khách hàng như thế nào?

  TripApollo lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng trên máy chủ, TripApollo bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. TripApollo thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và TripApollo chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống TripApollo.

  Toàn bộ dữ liệu của Khách hàng vẫn sẽ được lưu trữ trên hệ thống TripApollo trong thời hạn 60 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung ứng phần mềm. Hết 60 ngày, dữ liệu của Khách hàng sẽ không còn được lưu trữ trên hệ thống của TripApollo.

 3. Thông tin của Khách hàng sẽ được lưu giữ tại hệ thống của TripApollo khi nào?
   Thông tin của Khách hàng sẽ được TripApollo lưu lại trên hệ thống của TripApollo trong các trường hợp thường gặp sau:
  • Khi Khách hàng đăng ký và/hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của TripApollo, hoặc mở một tài khoản với TripApollo.
  • Khi Khách hàng nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của TripApollo, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.
  • Khi Khách hàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với TripApollo, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của TripApollo.
  • Khi Khách hàng tương tác với TripApollo, chẳng hạn như qua điện thoại (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.
  • Khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với TripApollo thông qua Nền tảng của TripApollo hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của TripApollo. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie TripApollo có thể triển khai khi bạn tương tác với Nền tảng của TripApollo.
  • Khi Khách hàng thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc các Dịch vụ của TripApollo;
  • Khi Khách hàng gửi TripApollo phản hồi hoặc khiếu nại;
  • Khi Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho TripApollo vì bất kỳ lý do nào;
  • Các trường hợp khác mà TripApollo thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.
 4. Thông tin của Khách hàng được lưu giữ để làm gì?
   TripApollo lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm:
  • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Khách hàng.
  • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của TripApollo.
  • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website TripApollo.
  • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Điều kiện sử dụng.
  • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của TripApollo.
  • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Khách hàng cung cấp với bên thứ ba.
  • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và TripApollo sẽ có thông báo cho Khách hàng trong từng trường hợp cụ thể.

  Tất cả các truy cập này chỉ được TripApollo thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng. Khi Khách hàng đã cấp quyền cho TripApollo, điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Khách hàng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

  TripApollo cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Khách hàng khi sử dụng các phần mềm của TripApollo và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Khách hàng hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. TripApollo chỉ thay đổi thông tin của Khách hàng trên Website TripApollo khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Khách hàng.

 5. Những người hoặc tổ chức được phép tiếp cận thông tin Khách hàng
   TripApollo cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Khách hàng trong một số trường hợp dưới đây:
  • Thông tin đó Khách hàng đã công khai.
  • TripApollo được Khách hàng đồng ý tiết lộ những thông tin này.
  • Bên thứ ba mà Khách hàng ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu TripApollo cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực.
  • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu TripApollo tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.
  • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên.
  • Cho các bên thứ ba khác mà TripApollo có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên TripApollo hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến TripApollo mà Khách hàng cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của TripApollo.

  Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Khách hàng luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi TripApollo hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

 6. Quản lý thông tin trên website

  Khách hàng có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. TripApollo hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin Khách hàng đưa lên website.

 7. Sử dụng Cookies

  Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Khách hàng bởi máy chủ của TripApollo. TripApollo sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Khách hàng.

  Cookie sẽ giúp TripApollo nhận ra Khách hàng nếu Khách hàng truy cập vào nhiều trang trên trang web của TripApollo trong cùng một phiên, do đó TripApollo không cần phải hỏi mật khẩu của Khách hàng trên mỗi trang. Sau khi Khách hàng đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Khách hàng có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Khách hàng có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Khách hàng thích. Tuy nhiên, nếu Khách hàng chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại TripApollo.

 8. Giải quyết khiếu nại

  Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Khách hàng vui lòng gửi về TripApollo theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: [email protected], hoặc gọi đến Hotline của bộ phận chăm sóc Khách hàng: 0969 097 603.

  Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, TripApollo sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Khách hàng, trường hợp cần thiết, TripApollo có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. TripApollo sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Khách hàng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.