Điều khoản sử dụng

TripApollo là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ phát triển các phần mềm (bao gồm web app và mobile app) trong lĩnh vực du lịch. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật.

 1. Các định nghĩa

  TripApollo: Là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ phát triển các phần mềm (bao gồm web app và mobile app) trong lĩnh vực du lịch với tên miền chính www.tripapollo.com.

  TripApollo cung cấp các sản phẩm phần mềm bán hàng và quản lý khác nhau nhằm hỗ trợ Khách hàng vận hành và hoạt động hiệu quả. Danh sách chi tiết hiển thị tại mục "Sản phẩm" trên website: www.tripapollo.com.

  Khách hàng: Là các Tổ chức hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của TripApollo.

  Tài khoản sử dụng: Là tài khoản Khách hàng trên hệ thống TripApollo. Với mỗi một hệ thống, Khách hàng có toàn quyền cấp quyền sử dụng cho các nhân viên của mình tham gia vào hệ thống. Bằng hành động gửi đường dẫn mời tham gia hệ thống tới các địa chỉ email khác nhau, Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng hệ thống TripApollo của Khách hàng cho cá nhân và/hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó. Mỗi một đăng ký thành công tên đăng nhập và mật khẩu thông qua đường dẫn được gửi bởi Khách hàng được tính là 01 tài khoản sử dụng. Số tài khoản sử dụng là căn cứ tính chi phí sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của TripApollo.

 2. Phạm vi áp dụng

  Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của TripApollo, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của TripApollo dưới tên miền chính thức là www.tripapollo.com.

  TripApollo có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Khách hàng có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website TripApollo. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

  Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Khách hàng, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của TripApollo.

 3. Tài khoản TripApollo
   Trong quá trình đăng ký TripApollo, Khách hàng sẽ tạo tài khoản và mật khẩu.
  • Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
  • Mỗi một hệ thống, tùy theo mức gói đăng ký mà Khách hàng có thể tạo tài khoản cho các nhân viên của mình tham gia sử dụng hệ thống. Số lượng tài khoản sử dụng tùy thuộc vào mức phí đăng ký.
  • Khách hàng thông báo ngay cho TripApollo khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng đăng xuất (logout) khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. TripApollo không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

  Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng TripApollo sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của TripApollo (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

 4. Bảo vệ quyền riêng tư

  TripApollo bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên nền tảng TripApollo. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng.

   TripApollo cam kết:
  • Không chủ động thay đổi các dữ liệu được tạo ra bởi Khách hàng. Điều này không bao hàm việc hệ thống phần mềm có thể tự động sửa đổi kích cỡ, định dạng dữ liệu để phù hợp với mục đích hiển thị và chức năng sử dụng.
  • Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật.
  • Không tiết lộ dữ liệu của Khách hàng ngoại trừ một trong các trường hợp sau:
   • Có sự chấp thuận của Khách hàng;
   • Phải tuân theo quy định của pháp luật;
   • Thuộc trường hợp quy định tại Điều khoản sử dụng này;
   Mặc dù vậy, TripApollo có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm:
  • Thông báo bằng Email đến Khách hàng về các tính năng mới.
  • Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm Khách hàng.

  TripApollo bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của TripApollo hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của TripApollo. Ví dụ, TripApollo có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các Khách hàng của mình.

 5. Quyền sở hữu trí tuệ

  Website TripApollo thuộc bản quyền của Công ty TripApollo.

   Do đó, tất cả nội dung tại Website www.tripapollo.com đều thuộc sở hữu của TripApollo. TripApollo cho phép Khách hàng xem, tải về và in những nội dung sau:
  • Nội dung đã được TripApollo công khai trên Website TripApollo.
  • Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Khách hàng.

  Khi sử dụng các thông tin tại Website TripApollo, Khách hàng cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận.

  Ngoại trừ việc cho phép như trên, Khách hàng không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website TripApollo mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của TripApollo. Khách hàng có thể liên hệ địa chỉ: [email protected] để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi TripApollo, Khách hàng phải đảm bảo là việc Khách hàng sử dụng thông tin có được từ Website TripApollo của Khách hàng không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.tripapollo.com.

 6. Dịch vụ liên kết của bên thứ ba

  Dịch vụ liên kết là các dịch vụ gia tăng, có tính phí hoặc không có tính phí dịch vụ bởi TripApollo và Bên thứ ba, được TripApollo và Bên thứ ba hợp tác để cung cấp cho Khách hàng.

  Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc Bạn sử dụng Dịch vụ liên kết của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Bạn và TripApollo được quy định trong hợp đồng cung cấp Dịch vụ phần mềm của TripApollo; và Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ liên kết do các Bên thứ ba cung cấp.

  Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Bạn hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. TripApollo chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Bạn đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Bạn có thể tham khảo thêm trong điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

 7. Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi
  Từ chối đảm bảo

  TripApollo không cam đoan, tuyên bố, hoặc đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của TripApollo sẽ luôn sẵn sàng, sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, bởi các sự cố như: hacker, mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng.

  Tuy nhiên, đội ngũ TripApollo cam kết luôn nỗ lực và luôn sẵn sàng khắc phục sự gián đoạn và đưa ra những sự hỗ trợ, điều chỉnh, sửa chữa trong khả năng có thể nhất để nhanh chóng phục hồi hệ thống.

  Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

  Trong bất cứ trường hợp nào, TripApollo đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của TripApollo; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với các sản phẩm và dịch vụ của TripApollo; (3) từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua hệ thống TripApollo; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với các sản phẩm và dịch vụ của TripApollo; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của TripApollo.

 8. Tạm ngừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ
   TripApollo có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:
  • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng Khách hàng sau khi TripApollo đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 15 ngày.
  • TripApollo cho rằng các sản phẩm và dịch vụ của TripApollo đang được Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của TripApollo của Khách hàng gây nguy hại tới TripApollo và những đối tượng khác.
   Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:
  • TripApollo đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho TripApollo theo quy định.
  • Theo yêu cầu của tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Khi có thỏa thuận của Khách hàng và TripApollo về việc chấm dứt thỏa thuận.

  TripApollo không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. TripApollo chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên nền tảng TripApollo tối đa là 60 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

 9. Giải quyết tranh chấp

  Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.

  Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.